راهنمای نگارش مقالات فارسی

./files/site1/files/article_format.parand۲.doc
لطفا فایل پیوست را مطالعه و براساس آن مقاله ارسالی را تنظیم نمائید.
راهنمای نگارش مقالات

 

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی- مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به صورت فصلنامه منتشر شده و در زمینه های مختلف از قبیل: بیولوژی - بیولوژی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی - ایمونولوژی - بیوتکنولوژی در تمام زمینه ها و علوم پایه پزشکی مقالات تمام اساتید، دانشجویان، محققین و پژوهشگران را به چاپ می رساند.

انواع مقاله:

الف) تحقیقات اصیل (Original Research) حاصل یافته های تحقیقاتی نویسندگان شامل:

Original Article, Research Article, Special Article با حد اکثر ۵ جدول و شکل و حداقل ۱۵ منبع.

ب) مقالات مروری (Review Article) پذیرفته شده از نویسندگان شناخته شده با تجربه کافی در موضوع (با درجه علمی دانشیار به بالا) و صاحب تالیفاتی در مورد آن و نیز مراجعه به تعداد قابل قبولی از منابع (حداقل ۳۰ منبع).

ج)گزارش موردی (Case Report) موارد استثنائی دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی با حداکثر ۳ شکل.

د) نکته ها، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و گزارش کوتاه (Short Communication) در موضوعات جدید.

مسئولیت علمی مقاله به عهده ی نویسنده است. نویسنده مسئول Corresponding Author بایستی طی نامه ای که همراه مقاله ارسال می دارد

(Cover Letter)به صراحت قید نماید که مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری نیز ارسال نشده است. هم چنین اضافه نماید که با رضایت تمام نویسندگان و از طرف آن ها مقاله را ارسال می دارد و مسئولیت صحت و اصالت مطالب مقاله را می پذیرد.

چنانچه خلاصه مقاله پیش از این  در یک کتاب، یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد عنوان و مشخصات کامل آن ذکر گردد.

اطلاعات هویتی بیماران نباید منعکس شود در صورت ضرورت به ارائه، رضایت نامه از آنان لازم است.

در مقالات حتماً اشاره شود که نویسندگان نکات اخلاقی را در مطالعات بالینی و یا حیوانی رعایت کرده اند.

کلیه مقالات بلافاصله بعد از دریافت اعلام وصول شده و برای ارزیابی به داوران مجله ارسال می گردد و پس از تصمیم گیری نهایی و تائید سردبیر، نتیجه به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید. در صورتی که پس از داوری، مقاله پذیرفته نشود بایگانی خواهد شد.

زبان مقالات فارسی باید روان و همراه با چکیده انگلیسی و به دور از غلط های دستوری و املائی باشد و در صورت داشتن معادل فارسی دقیق از آوردن اصلاحات خارجی خودداری شود. هیئت تحریریه فصل نامه در پذیرش، رد یا انجام اصلاحات و ویرایش مقالات آزاد است.

شرایط فنی ارسال مقاله:

مقاله ارسالی نباید بیش از ۱۵ صفحه باشد در محیط Word باشد.  کلمات انگلیسی حتی المقدور در زیر نویس آورده شود.

صفحه اول شامل موارد زیر است:

عنوان مقاله (واضح و بیان کننده محتوای مقاله)

نام و نام نام خانوادگی نویسندگان

درجه علمی و نشانی نویسندگان

نشانی پستی و شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبات

در این صفحه نگارش انگلیسی نام، نام خانوادگی و آدرس نویسندگان نیز ارائه گردد. این صفحه برای داوران ارسال نمی گردد.

صفحه دوم: عنوان مقاله و چکیده فارسی به تفکیک حاوی سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی ۲ تا ۷ کلمه.

صفحه سوم: عنوان کامل مقاله و چکیده مقاله به زبان انگلیسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه) به تفکیک حاوی Aim and Background، Materials and Methods، Results، Conclusion، Key Words  (۳ تا ۷ کلمه) (چکیده فارسی و کلمات کلیدی بایستی با هم مطابقت داشته باشد).

صفحه چهارم به بعد اصل مقاله شامل:

مقدمه:

مقدمه باید بیان و اهمیت پژوهش انجام شده را داشته باشد و شامل تحقیقات انجام شده قبلی در رابطه با موضوع تحقیق (با ذکر منابع) و ارجاع به صورت درون متنی باشد.

مواد و روش ها: 

شرح مواد و روش های مورد استفاده در تحقیق، جامعه آماری، روش های نمونه گیری و نحوه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و در صورت لزوم منبع مورد نظر نیز آورده شود.

یافته ها:

نتایج حاصل به ترتیب منطقی در متن، جدول، شکل و یا نمودار آورده شود. اطلاعات مندرج در جداول نبایستی دوباره به صورت نمودار تکرارشود. عکس باید دقیق و روشن و با کیفیت باشد. (عکس ها و شکل ها طوری انتخاب شود که در یک ستون (۱۵ سانتی متر) و یا دو ستون (۷/۵ سانتی متر) قابل چاپ باشد.

بحث:

یافته های مهم تحقیق که سوال تحقیق را پاسخ داده است در ابتدا آورده شود و در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با تحقیق های انجام شده توسط سایر محققین مقایسه گردد.

نتیجه گیری:

سپس کاربردهای علمی و نتیجه کلی پژوهش بیان و در پایان توصیه ها و پیشنهادها ارائه شود.

سپاسگزاری:

در یک صفحه مجزا و حداکثر ۵۰ کلمه و کوتاه آورده شود.

 

 

منابع:
نکته: منابع باید کاملا به زبان انگلیسی نوشته شوند
نکته: نام نویسندگان و محققینی که در متن مقاله به مطالعه ایشان ارجاع داده شده است، به زبان انگلیسی نوشته شود
لطفا تمام منابع را به فرمت ونکوور بدون PMCID و به زبان انگلیسی در قسمت انگلیسی وارد نمایید. (هر منبع در یک سطر)

 عناوین مجلات مورد استفاده در قسمت منابع به صورت خلاصه نوشته شوند (عنوان اختصاری مجله مورد استفاده قرار گیرد). حروف اول عناوین مجلات و هم چنین حروف اول عناوین مقالات انگلیسی با حروف بزرگ نگارش گردند. قرار دادن ویرگول ، نقطه ... بر اساس استانداردهای موجود ضروری است.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله، سال انتشار؛ دوره انتشار: شماره صفحات.

کتاب: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان فصل، نام ویراستاران، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل یا شهر انتشار، نام ناشر، سال، شماره صفحات.

ج- الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات، آدرس اینترنتی.

د- همایش: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان مقاله، تاریخ و محل برگزاری همایش، شماره صفحات در کتابچه مقالات همایش. سال انتشار.

ه- پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). سال انتشار، عنوان پایان نامه، نام دانشکده و دانشگاه.

فهرست علائم و اختصارات:

ازکلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده کنید. تمام کلمات اختصاری غیر متعارف برای بار اول تعریف گرد

مثال مقاله :

Zaker Bostanabad S, Titov LP, Bahremand AR. Ferecuency and Molecular Characterization of Isoniazid Resistance in Katg Region of MDR Isolates from Tuberculosis Patients in Southern Endemic Border of Iran. Infect Gen Evol, ۲۰۰۸; ۸ (۱):۱۵-۱۹.

 

تذکرمهم ۱: منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می شوند ضروری است در انتها عبارت [In Persian]  ذکر گردد.
تذکر مهم ۲: ضروری است شناسه منحصربه فرد DOI یا DOR یا هردو، در انتهای ارجاعات هر مقاله درج گردد.


مقاله 
به فرمت دو ستونی با حاشیه cm ۲ در هر طرف و cm ۱ فاصله بین خطوط به وسیله نرم افزار word با قلم B nazanin، فونت ۱۲ (تیترها ۱۶ و بولد). تایپ گردد. منابع و اصطلاحات انگلیسی با قلم Times New Roman و فونت ۱۱تنظیم گردد. اسامی لاتین علمی و کلماتی که باید ایتالیک یا ضخیم تر  مشخص گردد.

نحوه ارسال مقالات:

ارسال مقالات به صورت  زیر امکان پذیر است:

- ارسال از طریق سایت مجله

آدرس پستی دفتر مجله:

آزاد راه تهران ساوه، شهر جدید پرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی- مولکولی

آدرس سایت مجله :  www.ncmbjpiau.ir

کد پستی: ۳۷۶۱۳۹۶۳۶۱

تلفکس: ۵۶۷۳۳۰۶۲-۰۲۱

Email:infoncmbjpiau.ir 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 30140 بار   |   دفعات چاپ: 2643 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 260 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | New Cellular and Molecular Biotechnology Journal

Designed & Developed by : Yektaweb