مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اهداف و زمینه‌ها
هدف نشر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از اهداف مهم مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی جمع آوری دستاوردهای جدید علوم بیوتکنولوژی در یک مجموعه به جهت بهره بردای مفید تر این تحقیقات برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می باشد. امروزه که علم بیوتکنولوژی توانسته رابطه خوبی بین علوم زیستی، نانوتکنولوژی و کاربرد آنها در صنعت موفق عمل نماید، میبایست در این خصوص پژوهشگران تحقیقات و نتایج خود را از طریق منابع خاص معتبر علمی به اطلاع هم برسانند تا علاوه بر جلوگیری از تکرار تحقیق، بتوانند از این یافته های جدید در پیشبرد اهداف علمی بشریت گام بردارند. زندگی صنعتی انسان امروزی، او را مجاب نموده تا برای بقای بهتر بتواند در علوم پیشرفت نموده و خصوصا با علوم مرتبط بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست خود برای زندگی بهتر برنامه ریزی نماید.  خوشبختانه در این چند سال که مجله فعالیت داشته است، مورد اعتماد محققین دانشگاه ههای مختلف و انستیتو های تحقیقاتی قرار گرفته است و علاقه مندان میتوانند از آخرین تحقیق های انجام شده در کشور توسط مجله بهره ببرند.

 امید است که مجله تاز های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی با همکاری اساتید و محققین کشور اسلامی ایران بتواند در این امر موثر و تاثیر گذار باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب