مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اخبار نشریه
رتبه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه  آزاد اسلامی است و همچنین در پایگاه SID، سیویلیکا و مگیران نیز نمایه گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب